MΩMOΣ IX. The Archaeology of ritual - Proceedings of the IXth conference of researchers of prehistory (Supplementum 3.)
Articles

A Baradla-barlang mint rituális tér - The Baradla Cave as a Ritual Space

Published February 6, 2020
How to Cite
Rezi Kató, G. (2020). A Baradla-barlang mint rituális tér - The Baradla Cave as a Ritual Space. Dissertationes Archaeologicae, 4, 43-58. https://doi.org/10.17204/dissarch.suppl3.43

Abstract

A Baradla-barlang egyike a legrégebb óta ismert régészeti lelőhelyeinknek, kutatása bő másfél évszázados múltra tekint vissza. Áttekintve azonban a kutatás eddigi eredményeit arra a megállapításra juthattunk,hogy a köztudatba beépülő toposzok mellett a legtöbb releváns kérdés a mai napig megválaszolatlan maradt. Két fő kérdéscsoportról beszélhetünk: a kronológiai kérdésekről és a Baradla – mint „funkcionális”tér – településtörténeti és/vagy rituális helyként értelmezhető szerepéről. A jelen tanulmány a neolitikumés a bronzkor időszakában az utóbbi kérdéskört vizsgálja. A régi információk újraértékelésével és a legfrissebb eredmények figyelembe vételével a kutatás korábbi álláspontjához képest úgy véljük, hogy a barlang e korszakokban különleges, rituális tér volt, nem profán cselekmények helyszíne. Az is kimondható, hogy a két időszak rituális cselekedetei, a barlang szakrális jelentőségei is eltérnek egymástól.