MΩMOΣ IX. The Archaeology of ritual - Proceedings of the IXth conference of researchers of prehistory (Supplementum 3.)
Articles

A nemi identitás kifejezésének vizsgálata a Nyugat-Dunántúl kora és középső bronzkori csontvázas temetkezései körében - Study on the Representation of Gender Identity within the Early and Middle Bronze Age Inhumation Burials from Western Transdanubia

Published February 6, 2020
How to Cite
Melis, E. (2020). A nemi identitás kifejezésének vizsgálata a Nyugat-Dunántúl kora és középső bronzkori csontvázas temetkezései körében - Study on the Representation of Gender Identity within the Early and Middle Bronze Age Inhumation Burials from Western Transdanubia. Dissertationes Archaeologicae, 4, 75-100. https://doi.org/10.17204/dissarch.suppl3.75

Abstract

A sírok vizsgálatának előnye, hogy a nemi identitásokat és a hozzájuk kapcsolódó szerepeket több, régé-szetileg megfogható szinten van módunk vizsgálni: a biológiai nem, a sírba helyezés módjai (tájolás, fekte-tés), valamint a sírba helyezett tárgyak száma, típusa, anyaga, továbbá bizonyos esetekben a sírok utóla-gos felnyitásának jellegzetességei révén. Ezeket a jelenségeket elemeztük 10 lelőhely, a magyarországi koraés középső bronzkor átmenetére keltezhető (2100/2000–1600/1500 BC) Gáta-Wieselburg-kultúra több, mint150 csontvázas temetkezésén. A viszonylag töredékes leletanyag sírszintű adatfelvételén alapuló statisztikaielemzés révén a női és férfi temetkezések közt szigorú elkülönülést nem, hanem egyes mintázatokat tud-tunk megfigyelni. Ez a változatosság egyrészt a többféle temetkezési hagyomány jelenlétével magyarázhatóa Kárpát-medence Európa nyugatabbi területeivel határos régiójában, másrészt a nemi szerepek megváltozá-sával függhet össze a közép-európai bronzkor kezdetén.