MΩMOΣ IX. The Archaeology of ritual - Proceedings of the IXth conference of researchers of prehistory (Supplementum 3.)
Articles

Közösségi cselekvéssorok nyomai Domaszék-Börcsök-tanyán, a halomsíros kultúra településén - Traces of Communal Activities in the Tumulus Culture Settlement at Domaszék-Börcsök-tanya

Published February 6, 2020
How to Cite
Sánta, G. (2020). Közösségi cselekvéssorok nyomai Domaszék-Börcsök-tanyán, a halomsíros kultúra településén - Traces of Communal Activities in the Tumulus Culture Settlement at Domaszék-Börcsök-tanya. Dissertationes Archaeologicae, 4, 129-162. https://doi.org/10.17204/dissarch.suppl3.129

Abstract

Domaszék-Börcsök-tanyán, az M5-ös autópályához kapcsolódó megelőző feltáráson a halomsíros kultúra nagy kiterjedésű településrészlete került elő. A jól elkülöníthető objektumcsoportokban cölöpszerkezetes és félig földbe mélyített házak, melléképületek nyomai, valamint gödrök és árkok kerültek napvilágra. A gazdasági egységek (háztartások) olyan régészeti jelenségeket is tartalmaztak, amelyek rítusokkal hozhatóak kapcsolatba. A 173. és 202. objektumban előkerült ép edények deponálásuk módja és elhelyezkedésük alapján „építési/alapítási áldozatként” értelmezhetőek, vagyis alapítási rituálé során kerülhettek földbe. Különösen igaz ez a 202. objektum esetében, amely egy cölöpszerkezetes ház belsejében került elő. Ezek a tárgyak a település korai vagy klasszikus fázisába (Reinecke BB1 vége/ BB2) sorolhatóak. Szintén építési áldozat vagy építéshez kapcsolódó közösségi esemény (lakoma?) emléke lehet a 246. cölöplyukban talált nagy mennyiségű kerámia, amely egy nagyobb méretű fazékhoz tartozhatott.