Browse Title Index


 
Issue Title Authors
 
Ser. 1, No. 7 (1965) Adalékok Pannonia történetéhez és topográfiájához András Mócsy
 
Ser. 3, No. 1 (2013) 3D reconstructions using GPR data at the Mont Beuvray Lőrinc Timár, Zoltán Czajlik, Sándor Puszta, Balázs Holl
 
Ser. 3, No. 4 (2016) 6th century ivory game pieces from Mosonszentjános István Koncz, Zsuzsanna Tóth
 
Ser. 3, No. 3 (2015) Barbarico more testudinata. The Roman image of Barbarian houses Lőrinc Timár
 
Ser. 3, No. 2 (2014) A 15th–16th century cannon foundry workshop in Buda. Craftsmen and technology of cannon moulding and the transformation of military technology from the Renaissance to the Post Medieval Period Károly Belényesy
 
Ser. 3, No. 2 (2014) A belső vámok szerepe a rajnai és a dunai provinciák importált kerámiaspektrumában Dénes Gabler
 
Ser. 1, No. 3 (1961) A budapesti egyetem és a kolozsvári régészeti iskola (Die Budapester Universität und die Archaeologische Schule von Kolozsvár) János Banner
 
Ser. 1, No. 4 (1962) A Flavius név, mint rangjelző a későantik időkben András Mócsy
 
Fiatal Római Koros Kutatók 4. Konferenciakötete - Proceedings of the Conference for Young Researchers of Roman Age A fragmented plate with a Latin inscription from Bakonya (Baranya county, Hungary) Nándor Agócs, István Gergő Farkas
 
Ser. 2, No. 3 (1974) A frank szárnyas lándzsák régészeti és természettudományos vizsgálata Zoltán Szabó
 
Ser. 1, No. 2 (1960) A kádártai ásatás - Ausgrabungen in Kádárta Margit Kanozsay, Tihamér Szentléleky
 
Ser. 2, No. 1 (1972) A későantik császári paloták alaprajzi tipusának kialakulásához (Data to the Emergence of the Ground Plan Types of Late-Antique Imperial Palaces) Endre Tóth
 
Ser. 1, No. 2 (1960) A korai és középső bronzkor története Magyarországon és a Kárpát-medencében István Bóna
 
Ser. 1, No. 1 (1958) A la mémoire de F. F. Rómer Margit Kanozsay
 
Ser. 1, No. 8 (1966) A langobárd-szláv-avar együttélés egyik régészeti bizonyítékáról István Bóna
 
Ser. 1, No. 10 (1969) A Magyar Tanácsköztársaság muzeumpolitikája és következményei a magyar muzeumok történetében Zoltán Oroszlán
 
Ser. 1, No. 2 (1960) A magyarországi újkőkori kutatás néhány problémája János Banner
 
Ser. 1, No. 3 (1961) A Magyarországon megjelent első provinciális római régészeti tanulmány (Die erste Abhandlung über provincialrömische Archäologie aus Ungarn) Margit Kanozsay
 
Ser. 1, No. 4 (1962) A nagyszentmiklósi kincs Gyula László
 
Ser. 3, No. 2 (2014) A new Roman bath in the canabae of Brigetio. Short report on the excavations at the site Szőny-Dunapart in 2014 Dávid Bartus, László Borhy, Gabriella Delbó, Emese Számadó
 
Ser. 3, No. 2 (2014) A Palaeolithic mammoth bone deposit and a Late Copper Age Baden settlement and enclosure. Preliminary report on the rescue excavation at Szurdokpüspöki – Hosszú-dűlő II–III. (M21 site No. 6–7) Márton Szilágyi, András Füzesi, Attila Virág, Mihály Gasparik
 
Ser. 1, No. 10 (1969) A parndorfi villa kérdéséhez András Mócsy
 
Ser. 1, No. 6 (1964) A prata legionis kérdéséhez András Mócsy
 
Ser. 1, No. 9 (1968) A szentendrei langobárd temető régészeti elemzése az embertani és kémiai vizsgálatok fényében István Bóna
 
Ser. 1, No. 2 (1960) Abhandlungen über pannonische Steinmetzarbeiten Alice Burger
 
Ser. 2, No. 1 (1972) Adatok a középeurópai vaskor iráni kapcsolataihoz (Data to the connections of Central-European Iron-Age with Iran) Gábor Vékony
 
Ser. 3, No. 2 (2014) Aerial Geoarchaeological Survey in the Valleys of the Mureş and Arieş Rivers (2009-2013) Zoltán Czajlik, Sándor Berecki, László Rupnik
 
Ser. 1, No. 3 (1961) Anatolien und die Péceler /Badener/ Kultur Nándor Kalicz
 
Ser. 1, No. 2 (1960) Angaben zu der Ausgestaltung und Entwickelung der Urnenfelderkultur in Ungarn Frigyes Kőszegi
 
Ser. 1, No. 6 (1964) Angben zur Sigillatenforschung in Westungarn Dénes Gabler
 
Ser. 3, No. 4 (2016) Animal and human footprints on Roman tiles from Brigetio Linda Dobosi
 
Ser. 3, No. 2 (2014) Animal remains from the mid 12th–13th century (Árpád Period) village of Kána, Hungary Márta Daróczi-Szabó
 
Ser. 1, No. 1 (1958) Antike und spätantike Textilkunst Mária Jacobi
 
Ser. 1, No. 6 (1964) Anwendung neuerer anthropologischer Angaben und Methoden in der archäologischen Forschung Alán Kralovánszky
 
Ser. 3, No. 4 (2016) Archaeological research of the Hussite castles in the Sajó Valley Gábor András Szörényi
 
Ser. 1, No. 7 (1965) Archäologische Studien zu der Frage der ungarischen Staatsgründung Kornél Bakay
 
Ser. 3, No. 2 (2014) Újabb római vicusok Aquincum territoriumán Katalin Ottományi
 
Ser. 1, No. 9 (1968) Az avarok és a kereszténység Gyula László
 
Ser. 3, No. 1 (2013) Az állatcsont, mint információhordozó leletanyag Péter Csippán
 
Ser. 1, No. 3 (1961) Az ódörögdi kurziv betüs oltár (Eine kurzive Votivinschrift CIL III 14355) András Mócsy
 
Ser. 1, No. 5 (1963) Ásatás Várpalotán (1963) (Ausgrabungen in Várpalota) István Bóna
 
Ser. 1, No. 5 (1963) Über den gegenwärtigen Stand der Erdwallforschung in Ungarn Gyula Nováki
 
Ser. 1, No. 2 (1960) Über die Bevölkerung Transdanubiens im 9. Jahrhundert und die Frage der Frankenherrschaft im Spiegel neuerer Ausgrabungen Ágnes Sós
 
Ser. 2, No. 3 (1974) Über die späthellenistischen Wirkungen in der spätawarenzeitlichen Kunst des Karpatenbeckens Béla Miklós Szőke
 
Ser. 1, No. 10 (1969) Über römische Grabmäler in pannonien. Vortrag, gehalten in Cejle, am 26. Mai. 1967. Gizella Erdélyi
 
Ser. 1, No. 5 (1963) Übergang von der Früh- in die mittlere Bronzezeit in Nord-Transdanubien und in der Süd-Slowakei Gábor Bándi
 
Ser. 3, No. 4 (2016) Öcsöd-Kováshalom. A retrospective look at the interpretations of a Late Neolithic site Pál Raczky, András Füzesi
 
Ser. 1, No. 8 (1966) Érdy János kiadatlan archaeologiai terminológiája Margit Kanozsay
 
Ser. 1, No. 4 (1962) Északkelet Magyarország kora bronzkora és kapcsolatai. Az i. e. 2 évezred vázlatos története Nándor Kalicz
 
Ser. 2, No. 1 (1972) Banner János búcsúztatója Gyula László
 
1 - 50 of 266 Items 1 2 3 4 5 6 > >>